2005-10-21

Dagens citat

Bosse Ringholm, lämpligt nog avhoppad ordförande i Enskede IK, skrev den 2 mars 2004 en debattartikel om skattefusk.

En rättvis välfärdspolitik är att vården, skolan omsorgen och trygghetssystemen betalas gemensamt efter ekonomisk bärkraft. Skatternas främsta syfte är att finansiera vår välfärd, men också att minska de ekonomiska och sociala orättvisorna i samhället. Men det förutsätter förstås att alla håller sig till spelreglerna och betalar sin skatt.

Tyvärr är det så att alla inte på ett hedervärt sätt bidrar till välfärdens utveckling utan skor sig själva och lurar andra. Skattefusket snedvrider konkurrensen i ekonomin, och skadar legitimiteten i skattesystemet. Vi socialdemokrater ser skattefusket som ett allvarligt hot mot välfärden.


free hit counter