2005-08-17

Frivillig åsiktsregistrering

Kompassen kan den bloggare som så önskar bekänna politisk färg för omvärlden. Testet mäter uppfattningar i ekonomiska och sociala frågor och resultatet visas i en fyrfältare.

Goda libertarianer bör hamna i den nedre högra kvadranten. Hamnar man där vill man att människor skall få disponera sina tillgångar efter eget huvud och få leva sina liv som de önskar så länge det inte begränsar någon annans rätt till dito. Vilket naturligtvis förklarar varför kvadranten ifråga inte hyser en enda av några av samtidens politiska ledare... (dessa bedömningar här)

För egen del blev det nästan full pott på den ekonomiska axeln, 9.50 av 10 godhetspoäng. Däremot överraskande låga 2.97 av 10 på den "sociala" skalan.

Tester av det här slaget har förstås alltid förtjänster och brister.

Fördelen med detta test är att frågorna är relativt många och mycket varierande.

Två nackdelar är dels att svarsalternativ som ingen åsikt, oväsentligt, etc inte går att välja. Frågan om vad man bör göra om man känner sig bekymrad skulle jag exempelvis velat besvara på det sättet.

Dels att vissa frågor/påståenden är väl lakoniskt formulerade och därför egentligen skulle kräva även svarsalternativet beror på. "Alla auktoriteter bör ifrågasättas", är ett exempel på sådan fråga.

Men i frånvaro av dessa alternativ tvingas man välja bland de befintliga: olika grader av instämmer/instämmer ej.

Och det förklarar sannolikt en viss del av dippen till 2.97.

Men exakt vilka svar det är som drar ned poängen dit framgår inte av utvärderingen.

En gissning är dock att svar i linje med att människor skall sköta sig, betala för sig och låta andra vara i fred klassificeras som "konservativt" således "auktoritärt".

Och, visst, om människor vill sno mina pengar och min tid för att få leva djävul och ansvarslöst - då får de påräkna att jag kommer att anlägga ett väldigt auktoritärt perspektiv på detta beteende.

Den som vill bidra till en frivillig politisk åsiktsregistrering av den svenska politiska bloggvärlden bör alltså göra detta hos Kompassen.

2005-08-10

Skattefritt resten av året

Grattis, skattebetalare. Från och med i dag, 10 augusti, får vi jobba för vår egen skull.

Sedan mer än 30 år tillbaka uppmärksammar Skattebetalarnas förening den så kallade
skattefridagen, den dag på året då en normalinkomsttagare har betalat sina skatter för året och kan börja arbeta för egen vinnings skull.

Omräknat till dagar försvinner i år de 221 första dagarna i olika direkta och indirekta skatter, men från och med dag 222 får svenska skattskyldiga alltså börja behålla pengarna själv.

Dag 222 är den 10 augusti. I USA firade man i år
skattefridagen den 17 april. Det är årets 107:e dag. Halva Sveriges skattetryck.

UPPDATERING 12:40
I dag har Skattebetalarna denna annons införd i ett antal större tidningar, med anledning av skattefridagen.

2005-08-05

Utan hämningar i Linköping

Det har tydligen varit si och så med smidigheten i att utverka handlingarna från den nu avslutade SSU-kongressen.

andersml begav sig dit och fick ett exemplar.

Påminner tydligen till icke oväsentlig del om politiskt underhållningsvåld, ungefär.

- Flera distrikt vill införa den väldokumenterat utmärkta planekonomin.

- Och arbetarstyrning eller folkstyrning eller annan-valfri-odemokratisk-styrning av företagen.

- Allra störst eloge till den stjärna som vill förstatliga körskolorna eftersom dessa är klassförtryckare, patriarkala och rasistiska. (Dock ej uppbärare av strukturell diskriminering eller könsmaktsordning.)

Stort nöje!

Varför kongressar inte SSU oftare?

Detta är ju mumsmums.
free hit counter