2005-06-07

Amnesty på fallrepet II

Och det blev värre - men kanske inte så rasande överraskande med tanke på organisationens utveckling de senaste åren: Amnesty leadership aided Kerry

Federal Election Commission records show that William F. Schulz, executive director of Amnesty USA, contributed $2,000 to Mr. Kerry's campaign last year. Mr. Schulz also has contributed $1,000 to the 2006 campaign of Sen. Edward M. Kennedy, Massachusetts Democrat.

Also, Joe W. "Chip" Pitts III, board chairman of Amnesty International USA, gave the maximum $2,000 allowed by federal law to John Kerry for President.

Så mycket för det politiska oberoende som Amnesty säger sig stå för:
AI is independent of any government, political ideology, economic interest or religion. It does not support or oppose any government or political system

2005-06-06

En helt vanlig dag i början av juni

Ytterligare en 6 juni till ända. Den tenderar återkomma med viss regelbundenhet. Och den här gången mer påträngande än tidigare, eftersom riksdagen valt att kanonisera den så kallade nationaldagen till helgdag.

Kommunister och nationalsocialister väntades drabba samman här i stan, men det verkar inte ha skett i någon större omfattning.

Oklart varför, men kanske insåg de till slut att deras gemensamma nämnare är fler än de som skiljer dem åt: att låta en speciell grupp klä skott för merparten av samtidens elände (kapitalisterna eller utlänningarna), att hetsa kollektiv mot kollektiv (klass mot klass eller ras mot ras), att bestämma över andra människor genom ett högst kringskuret frihetsbegrepp och att på sin höjd fälla en spottloska över sådant som likabehandling, tolerans och universella mänskliga rättigheter.

Ett tydligt minne - festligt men ändå tragiskt - från nätrapporteringarna inför de väntade sammandrabbningarna kommer att dröja sig kvar.

I en artikel i DN:s nätupplaga strax efter lunch (nu verkar den specifika artikeln tyvärr vara omredigerad eller borttagen) rapporterade en utsänd som cyklade bredvid (!) ett av de två demonstrationstågen hur tåget just då passerade Judiska församlingen - något som betonades på ett sätt så att man förstod att det fanns en potentiell spänning mellan just demonstranterna och den judiska församlingen. Reportern beskrev bland annat sin förvåning över hur låg åldern var på somliga av demonstranterna; han hade just talat med några flickor i 12-13-årsåldern, som uppenbarligen inte visste mycket om den ideologi de traskade omkring för att visa sitt stöd för.

Vilket av tågen var det han rapporterade om?

Det framgick inte av artikeln, troligen på grund av att den var hastigt författad "on the fly" och att en förklarande syftning hade fallit bort.

Men det sorglustiga är att det inte spelar någon roll vilket tåg det var (jag vet fortfarande inte vilket det var).

Det skulle ha kunnat vara vilket som helst av tågen - såväl kommunisterna som nationalsocialisterna har som bekant ansenliga problem med judarna...

Rånluvevänsterns slogan om att avveckla nationalstaten måste de dock få ett pluspoäng för. De har rätt i sak (men sannolikt fel i argumentation).

För oss som tycker att det här med nationalstaten är en överskattad idé verkar det i alla händelser rimligt att även framdeles kalla den 6 juni för just 6 juni och inte för "nationaldagen", på samma sätt och av samma skäl som maj månads första dag bör heta 31 april och inget annat.

2005-06-01

Amnesty på fallrepet

För drygt ett år sedan - i början av maj förra året - gick "Skåne Social Forum" av stapeln i Lund. Alltifrån miljöfundamentalister via renodlade marxister och Kubakramare till statsfeminister samlades, bland annat på bekostnad av Lunds skattebetalare eftersom kommunen av oklar anledning valde att vara en av sponsorerna av denna allmänvänstriga tummelplats.

Mot bakgrund av att en organisation som Svensk-Kubanska föreningen deltog, vars främst affärsidé är att försvara diktatorn Fidel Castros förtryck på Kuba, var vi många som förvånades över att Amnesty valde att delta.

Visserligen hade Amnesty redan några år tidigare plötsligt börjat tala om att positiva rättigheter är lika viktiga som negativa rättigheter - det vill säga att rätt till betald semester är lika viktigt som rätten att slippa tortyr - vilket var en varningsklocka som indikerade att organisationen börjat tjusas av socialistiska föreställningar.

Men att organisationen skulle ställa upp på samma övning som diktaturkramarna i Svensk-Kubanska - att den främsta organisationen som arbetar mot godtyckligt fängslande, summariska rättegångar och kringskuren yttrandefrihet skulle vara beredd att hamna i samma monter, sida vid sida, som Castroregimens svenska lakejer - var mycket uppseendeväckande.

I förra veckan tog Amnesty ytterligare ett kliv mot relativismen och perspektivlösheten. I årsrapporten över tillståndet för de mänskliga rättigheterna i världen beskrevs USA:s militärbas Guantanamo som "vår tids Gulag":
Fängelset på Guantánamo Bay har blivit vår tids Gulag som befäster bruket att i strid med internationell rätt godtyckligt och på obestämd tid kvarhålla fångar.
Det finns mycket att säga om Guantanamobasen, men att jämställa några hundra människor som hålls fångna (utan att svältas ihjäl, utan att frysas ihjäl, utan att bli torterade till döds, utan att få en kula i huvudet rakt upp och ned, utan att "försvinna" oförklarligt) med tiotals miljoner människor som medvetet tvingades att svälta ihjäl, frysa ihjäl, torteras till döds, avrättas eller helt enkelt bara "försvinna" spårlöst, skvallrar om att skribenten helt slutat göra anspråk på att betraktas som en seriös opinionsbildare.

Antingen har de kroniska USA-hatarna infiltrerat Amnestyledningen helt och hållet. Eller så har Amnesty uppfunnit ett mångdubbelt skarpare begrepp än "Gulag" för att benämna det som verkligen var Sovjetterrorns Gulag och anser sig därför kunna devalvera den konventionella Gulagtermen till oigenkänlighet och meningslöshet.

I så fall infinner sig några frågor. Dels vad det nya begreppet är. Dels vad Amnesty vill kalla exempelvis de nordkoreanska koncentrationsläger där människor i stalinismens namn hålls fångna, torteras, avlider eller avrättas i dag - nu - i detta ögonblick. Och dels var någonstans detta flerfalt gånger starkare fördömande av situationen i Nordkorea jämfört med situationen i Guantanamo i så fall står nedskrivet.
free hit counter