2005-03-31

Om diktatoravsättarbranschen: några texter från före 2003-03-19

Bulten i Bo har bett om hjälp att hitta gamla texter om Irakkriget m m:

Bulten i Bo said...

POS, jag behöver hjälp!

Jag har sökt med ljus och lykta efter en kommentar av din typ,

(ung "Massförstörelsevapen i Irak var ingen viktig fråga för mig, för
mig gällde det bara införandet av demokratin")

som är daterad FÖRE 19/3 2003!

Om du kan visa upp att du skrivit det så vore det kul för då
skulle jag i alla fall ha en sådan i min "samling"!

Tack på förhand,

Bulten!


I min kommentar meddelade jag bland annat att de tre träffar jag fick vid en sökning skulle anslås här, i en ny bloggpostning.

Detta vare härmed gjort. Nedan följer de tre i kronologisk ordning.


- - -

1. Debattartikel publicerad i Gotlands Allehanda, 2001-11-15:

Nyvänstern sjunger historielöshetens lov
I ungefär samma takt som USA bombar valda delar av Afghanistan anordnar vänstereliten runt om i Europa motdemonstrationer till förmån för Afghanistan. Något som slår oss är den historielöshet vänsterrörelsen visar upp. Det verkar råda en total likgiltighet inför historiska fakta.

Än så länge har vi lyckligtvis inte sett några bilder på bin Laden i de svenska demonstrationerna. Däremot har den gamla sovjetflaggan med hammaren och skäran ironiskt nog hängt över demonstrationerna. Detta trots att det nog inte går att förolämpa det afghanska folket mer än genom att rulla in sig i en sovjetflagga samtidigt som man försöker visa sitt stöd för Afghanistan.

Man bör förvisso komma ihåg att breda kader inom nysocialismen lider en väldokumenterad brist på fundamentala kunskaper; inte obetydliga delar av den så kallade medvetna ungdomen är i själva verket tämligen omedvetna om det mesta som ligger utanför den medvetna ryggradsmässiga reflex som säger att man helt enkelt skall vara "emot". Om man är emot marknadsekonomi eller demokrati, USA eller företag, framsteg eller frihet, är av kraftigt underordnad betydelse - huvudsaken är att man lyckas krysta fram ett halmstrå till skäl för att få gå ut på gatorna med de röda banderollerna, de svartröda fanorna och de pinsamma tröjorna med Che Geuvara på.

Men även om en större del av nyvänstern utgörs av tonåringar vars inkomst i huvudsak utgörs av statens barnbidrag och pappas pengar, och även om man har i åtanke att tonårsrevolutionärerna nätt och jämt hade slagit upp ögonen då den gräsliga järnridån till slut föll, så är det inte ointressant att identifiera de mer etablerade personer som står att finna något längre bak i de yviga demonstrationsleden. Några av de mest högljudda anti-amerikanska agitatorerna, som i sina yngre beundrares ögon skänker legitimitet åt att den egna revisionistiska ståndpunkten faktiskt är den riktiga, kan till och med hittas ända in i riksdagen.

När Gudrun Schyman slåss mot resten av världens politiker skulle man kunna tro att det är en tillfällig kamp mot hennes personliga väderkvarnar. När inte ens den övriga vänstern i riksdagen sluter upp bakom Schymans overkliga utfall inte bara från talarstolen utan också i media skulle det vara klädsamt med en reträtt från Schymans sida. Men den reflexmässiga avskyn gentemot västvärldens vilja att försvara de värden vi högaktar leder Schyman in i den omöjliga återvändsgränden där hon hamnar sida vid sida med de fanatiska "ledare" som vägrar erkänna hela världens människor en absolut rätt till sitt liv och sin frihet.

Kampen mot den "imperalistiska aggressionen" är av allt att döma överordnat vilka rysliga krafter ultravänstern därigenom plötsligt råkar stödja. Å andra sidan är denna positionering inte ny, utan den enligt egen utsago goda vänstern har alltid slutit upp bakom skurkar i olika länder - eftersom skurkarna stridit mot den så kallade imperalismen. Samtidigt har detta tvingat den förment goda vänstern att blunda för de brott som de egna sängkamraterna företar sig - huvudsaken har ju varit att man sida vid sida kämpat mot de imperalistiska krafterna.

Sammanfattningsvis är ultravänsterns indirekta stöd för en av världens mest reaktionära regimer därför inte ägnat att förvåna. Det viktigaste anses vara att man har en gemensam fiende, oavsett om detta innebär att man plötsligt finner sig själva legitimera en regim vars världsåskådning man inte delar i något enda annat avseende. Hade personerna bakom dagens fabulösa ultravänster varit med på 40-talet undrar man om de skulle slutit upp bakom alla krafter som var emot USA och Storbritannien, inklusive Hitler och Nazityskland?

Peter O Sellgren, viceordförande
Jens Ahl, utbildningspolitisk sekreterare
Fria Moderata Studentförbundet

- - -

2. Pressmeddelande, 2003-02-17:

Pressmeddelande
Stockholm, 2003-02-17

"Saddams svenska stödtrupper"

- När 35 000 svenskar på lördagen deltog i demonstrationer mot USA:s planer på en militär aktion i Irak anar de kanske inte vilken PR-hjälp de ger Saddam Hussein.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Peter O Sellgren med anledning av lördagens demonstrationer runtom i världen, bland annat i Stockholm, mot ett krig i Irak.

- Demonstranterna har antagligen en rad olika bevekelsegrunder. En del odlar bara sitt sedvanliga USA-hat, och bryr sig inte om på vems sida de hamnar när deras enda mål är att vara emot USA. Somliga andra demonstranter är naiva pacifister som tror att en tyrann kommer att låta sin makt bortförhandlas över en kopp te i FN-skrapan.

- Men oavsett enskilda demonstranters bakomliggande skäl har de ett gemensamt: de ger Saddam den bästa draghjälp som tänkas kan. När talkörerna skanderar att USA:s demokratiskt valde president är ett större hot mot freden än Iraks diktator med oceaner av blod på sina händer kan Saddam bara tacka och ta emot.

- Demonstranterna borde ha vandrat mot Iraks - inte USA:s - representation i Sverige. Men då hade man förstås riskerat att visa missnöje med den irakiska diktaturen i stället för den ständigt bespottade demokratin USA - ett val som mången protestant säkert inte ville göra, avslutar Peter O Sellgren.


För mer information - kontakta Fria Moderata Studentförbundets förbundssekreterare Sara Bengtsson: telefon 070-537 33 39, alternativt 08-791 50 05, e-post: sara.bengtsson@moderat.se, eller förbundsordförande Peter O Sellgren: telefon 0707-34 52 88, e-post: peter.o.sellgren@moderat.se
För mer information om Fria Moderata Studentförbundet - se vår hemsida:
http://www.fmsf.nu/

- - -

3. Frihetsbrev (veckobrev utgivet regelbundet mellan maj 2002 och maj 2004), 2003-02-28:

Broder/Syster!

Sedan förra Frihetsbrevet har det - igen - visat sig att det ibland endast är verkligheten som förmår överträffa den mest fantasifulla dikten. En helt vanlig lördag i Stockholm samlades enligt olika uppgifter 25-35 000 demonstranter för att protestera mot ett förestående krig mot Irak. Men det var inte bara i Stockholm som s k antikrigsdemonstranter marscherade. Runtom i världen sägs närmare tio miljoner människor i bortåt tusen städer ha samlats samma dag för att demonstrera mot Bush, Blair och övriga allierade som förstått att det är hög tid att desarmera Saddam och hans hejdukar.

Men tillbaka till Stockholm - för där utspelade sig en lika talande som sorglig händelse sagda demonstrationslördag. Medan några tiotusental personer vandrade i ett protesttåg mot USA:s ambassad, var det samtidigt 85 (åttiofem) personer som uppsöke Iraks representation i huvudstaden för att genomföra en protest mot den husseinska regimen. De 85 exil-irakierna välkomnade västs ingripande för att få bort förtryckaren i Irak.

På ett tragiskt sätt avspeglar detta den vridna opinionen bland delar av den svenska befolkningen (och för den delen motsvarande i andra länder). I det trygga Sverige kan en bred uppsättning personligheter på ett bekvämt sätt ge ett indirekt men förhoppningsvis oavsiktligt PR-stöd till Saddam Hussein.

En del demonstranter är väldokumenterat ny- och gammalvänster i skön förening som greppar varje tillfälle att ringakta USA, oavsett vilka (ännu mer) otäcka krafter de därmed råkar bli sängkamrater med.

Andra är tanklöst hårdkokta pacifister som förvisso drivs av en ädel och djup ovilja mot krig (vilket inte är en kontroversiell hållning, även om de själva gärna gör sken av det i något som kan liknas vid ett martyrskap), men som är oförmögna att inse att en tyrann som Hussein inte kommer att förhandla bort sin makt bara för att Kofi Annan ringer ett allvarligt telefonsamtal till honom.

Och samtidigt är det 85 personer som demonstrerar mot det land som är det reella hotet mot sina grannar och mot resten av världen, det land vars regim haft ihjäl 20 miljoner personer och som uppvisar diktaturens alla omisskänliga karaktäristika. Tiotusentals andra riktar protesterna mot ett av världens mest öppna och toleranta länder, en demokrati med maktdelning och blomstrande välstånd, en rättsstat med en demokratiskt vald president och miljarder dollar och tusentals liv som insats för att - för allas vår skull - avväpna tyrannen i Bagdad.

Så paradoxal kan agendan bli - och den understöds effektivt av publikförförande politiker som America Vera-Zavala, en bland vänsterungdom populär mediarevolutionär, tillika vänsterpartist och en gång banerförare för den gryende Attac-rörelsen. I en chat på Aftonbladets hemsida häromdagen (se http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,266493,00.html ) fick Vera-Zavala frågan om inte Saddam i likhet med Milosevic kan störtas av en motståndsrörelse och stark inhemsk opinion mot regimen. Vera-Zavalas svar är som vore det levererat med ilbud från en annan galax. Hon tycker att det bästa vore om man lämnade Saddam att störtas av sitt eget folk, och tillägger: "...när ett folk är så pressat är det svårare att kämpa mot en egen diktator när man har en större o grymmare diktator som Bush att vara rädd för."

Med andra ord är det inte Saddam Hussein - diktatorn som överlagt haft ihjäl miljoner och åter miljoner av såväl egen som grannbefolkningen - som är den grymmaste diktatorn, utan det är den av konstitution begränsade och folkvalde presidenten i demokratin USA som enligt stjärnskottet Vera-Zavala är en "grymmare diktator".

Vera-Zavalas djupa ointresse för att dra ihop trovärdighetspoäng åt sin egen person är påtaglig.

/.../

Stockholm 2003-02-28

Peter O Sellgren
Förbundsordförande
Fria Moderata Studentförbundet

- - -

Detta som sagt de tre träffar jag fick bland det material jag för stunden har tillgång till och/eller möjlighet att söka i. Om någon med tillgång till professionella mediearkiv hittar ytterligare klipp - att jag har producerat fler än dessa texter i ärendet vet jag med visshet - så tar jag tacksamt emot information därom.

18 Comments:

Blogger Bulten i Bo said...

Inte på ett enda ställe i dessa texter skriver du rakt av att frågan om massförstörelsevapnens existens eller inte spelar ingen roll för dig i frågan om krigets berättigande (så som du numer påstår att din inställning är nu och var före 2003!). Så det jag bad om fick jag (iofs föga förvånande) uppenbarligen förbli utan.

Men visst, kolla lite i ditt tredje inlägg så upptäcker man att du snuddar vid ämnet:

..att demonstrera mot Bush, Blair och övriga allierade som förstått att det är hög tid att desarmera Saddam och hans hejdukar.

samt

...en rättsstat med en demokratiskt vald president och miljarder dollar och tusentals liv som insats för att - för allas vår skull - avväpna tyrannen i Bagdad.

(Nån särskild typ av vapen som du kan minnas att Bush och Blair på den tiden, under hot om krig, talade om att Saddam borde desarmeras/avväpnas ifrån? Eller vad exakt menade du?)

Lite off topic kan jag inte låta bli att kommentera....:

En del demonstranter är väldokumenterat ny- och gammalvänster i skön förening som greppar varje tillfälle att ringakta USA, oavsett vilka (ännu mer) otäcka krafter de därmed råkar bli sängkamrater med.

.....att Reagan och Rumsfeldt var bundis med Saddam Hussein på den tiden han gasade som värst (Ja USA såg till och med till att Saddam slapp FN-kritik för detta, läs mer om det på min hemsida).

Undrar just vilka ännu värre sängkamrater man ville undvika med att lägga sig med Saddam??

Men du kanske också redan före 1988 skrev några artiklar mot Reagan och hans hantering av denna fråga? Och har dom kvar i din egen lilla dator?

Låt oss se dem i så fall!

11:17 em  
Blogger POS said...

BiB:

1. Eftersom du tycks ha bestämt dig för att ingen människa på denna jord någonsin använde demokratiseringsargumentet före 2003-03-19, så kommer du naturligtvis heller aldrig att finna det. Varken jag eller någon annan kommer därför att kunna hjälpa dig med detta. Sorry.


2. Du fortsätter insinuera att jag börjat använda demokratiseringsargumentet först efter 2003-03-19. Jag kan inte bevisa för dig vad min hjärna tänkte dag för dag före detta datum. Eftersom du definierat spelreglerna på detta vis, har du ju placerat dig själv i den bekväma sitsen att du lägger över bevisbördan på mig.

Jag förväntas bevisa att jag använt demokratiseringsargumentet även före 2003-03-19. Men varför skall jag behöva det? Lika lite som jag kan bevisa att jag använde mig av demokratiseringsargumentet även långt före 2003-03-19 - lika lite kan du bevisa att jag INTE gjorde det.

Eller hur?

Eller har du bevis för att jag före 2003-03-19 drev WMD-linjen för att sedan byta spår och i stället hänga på demokratiseringslinjen? Vänligen presentera dem i så fall.

För att tala med dina ord: Låt mig se de bevisen i så fall!

Om du inte tänker tro på mig förrän jag presenterar "bevis" som till varje stavelse följer dina krav, så tänker inte jag tro på dig förrän du presenterar "bevis" som till varje stavelse följer MINA krav.

3. Begrepp som desarmera, avväpna och liknande krigsmetaforer är inte ovanliga i opinionsbildande text. Precis som idrottsmetaforer ("andra ronden gick till oppositionsledaren"), klockmetaforer ("vi kan inte vrida klockan tillbaka"), spelmetaforer ("det politiska spelet") etc inte är ovanliga i politisk text.

Min användning av dessa begrepp kan du hänföra till avdelningen politiska metaforer. Jag lovar.

4. 1988 fyllde jag 12 år och författade således inte särskilt många debattartiklar.

11:39 em  
Blogger Bulten i Bo said...

Eftersom du tycks ha bestämt dig för att ingen människa på denna jord någonsin använde demokratiseringsargumentet före 2003-03-19, så kommer du naturligtvis heller aldrig att finna det.

Att före 2003-03-19 strikt använda "demokratiseringsargumentet" och klart säga ut att "frågan om massförstörelsevapen spelar INGEN roll för mig"...

....det skulle ju innebära att man i så fall skulle ha argumenterat för en omdelbar ockupation av exempelvis Saudiarabien och Pakistan!

Handen på hjärtat Sellgren, det gjorde du väl inte, eller hur?

7:03 em  
Blogger POS said...

BiB:

Jag har argumenterat för befrielse av en rad länder, alla av samma skäl: att deras befolkningar har levt under tyranniets klack.

Jag tycker och hoppas fortfarande att den fria världen skall befria ALLA länder som saknar liberal demokrati och respekt för fundamentala mänskliga rättigheter.

Det är vår moraliska skyldighet.

Men inte heller för detta har jag några skriftliga bevis att stoppa i faxen och sända dig.

Därför behöver du inte heller tro på denna utsaga.

Så fortsätt du hävda att jag är en demokratiseringspopulist. Slagsmål mot väderkvarnar imponerar alltid på mig.PS. När skrev Bulten i Bo senast en artikel, webpostning eller insändare där han föreslog att även araber, kineser, afrikaner och andra borde få komma i åtnjutande av demokrati och mänskliga rättigheter? DS.

2:11 em  
Blogger Bulten i Bo said...

När du nu inte har några skriftliga bevis för din s.k. frihetslinje, så skulle det ju kunna vara kul och få höra om en annan sak.

Jag har argumenterat för befrielse av en rad länder

Läs idag om diktaturens Uzbekistan. Jag tar för givet att du även har många oskrivna artiklar om den diktaturen?

Men kan du förklara hur det kom sig att den diktaturen anslöt sig "coalition of the willing"? Och att dom överhuvudtaget tilläts vara med?

Skrev FMSF något klagomål när det stod klart att just Uzbekistans blivit 2000-talets amerikanska sängkamrater?

Och hur såg den exakta argumenteringingen ut för att det var just Irak och inte Uzbekistan som akut måste angripas? Om man nu helt bortsåg från vapenfrågan (som du säger dig ha gjort)!

PS: För övrigt anser jag just precis att "araber, kineser, afrikaner och andra borde få komma i åtnjutande av demokrati och mänskliga rättigheter". Jag stödjer dem i deras egen kamp för det!

3:52 em  
Blogger Tor said...

Haha, klockren POS!

"Bulten" går som vanligt sitt korståg emot bättre vetande. Vid dagens slut så handlar inte frågan om vilka argument som vissa använde då och då för "Bulten", allt handlar om antiamerikanism till varje pris.

Allt resonemang bygger nämligen på att allt ska ske samtidigt. Störtar man en diktatur så måste man störta alla andra samtidigt. Solidarisk rättvisa helt enkelt. Att världen har en färre och man kan sen bygga vidare på det verkar inte fungera tydligen. Men det är klart att "Bulten" vet, han som varit med i Ung vänster, ja de som gjort sig kända för att förespråka en samtida kommunistisk revolution världen över för det förtryckta folken. Tur att inte hela världen föll i den villfarelsen. Jag skulle gärna vilja se "Bultens" skrivna texter från hans tid i Ung vänster om befrielsen av det förtryckta folken i tex Kuba, Kina, Zimbawe eller Nordkorea. Godtycklig arabisk diktatur går även bra.

PS Vilka kommunistdiktaturer har du stött "Bulten", med tanke på ditt gamla medlemskap i Ung vänster? DS

12:12 em  
Blogger POS said...

BiB:

1. Du hittar på. Jag har i en föregående kommentar presenterat några av de "bevis" som du eftersökt. Att de inte var formulerade på det sätt som du efterlyste beklagar jag. Men det betyder inte att mina texter upphör att existera. Det betyder bara att jag inte har för vana att formulera mig efter hur du tycker att jag borde formulera mig.

2. Överhuvudtaget börjar det bli en smula tröttsamt att kommentera dina märkliga frågor; frågor vars svar du inte kommer att acceptera hur jag än svarar, eftersom mina svar måste överensstämma på pricken med vad du önskar.

Men jag känner mig generös i kväll, och jag tycker att du är ett lite exotiskt inslag, så jag viker ytterligare några minuter åt dig.

Jag har för tillfället varken några skrivna eller oskrivna artiklar om Uzbekistan. Inte heller om Algeriet, Kuba, Vietnam, Sudan, Nordkorea, Brunei eller någon annan tveksam stat. Fler frågor på det?

Om det är så att du just i dag insåg att Uzbekistan inte är en rättskaffens liberal demokrati med respekt för mänskliga rättigheter så tycker jag att du borde följa Freedom Houses eller motsvarande index. Du kommer att upptäcka att det fortfarande finns många länder, vars namn du knappt hört talas om tidigare, som är i behov av befrielse.

Låt mig föreslå att du börjar författa lite artiklar i den riktningen, i stället för att bara kräva att din omgivning skall författa. Jag tror att du har tid, med tanke på att du tycks ha viss tid för bloggande.

Vad gäller Uzbekistan så kan jag tyvärr inte "exakt" redogöra för hur befrielsealliansen resonerade när de valde att angripa Irak framför Uzbekistan (som du kanske vet arbetar jag vare sig inom CIA, Pentagon eller som Bushs säkerhetsrådgivare). En gissning är att tyrannen Husseins folkmord var vitt kända sedan decennier, att de motsvarar en smärre förintelse till sin numerär, att han ett decennium tidigare visat konkret prov på sina ambitioner att expandera sin diktatur. Bland annat.

Att FMSF:s hållning i Uzbekistanfrågan inte är allmänt känd bekymrar mig. Jag medger att vi under min tid inte skickade särskilt många pressmeddelanden i den frågan. Jag hoppas dock att Bulten i Bo författar indignerade artiklar i ärendet, nu när han inte längre är okunnig om Uzbekistan. (Jag vågar nog påstå att jag författat min beskärda del politisk text under de år jag varit heltidsengagerad inom politiken. Inte för att man någonsin skall vara nöjd, men försök inte ge sken av att jag tillhör de som sitter på den bekväma läktaren och inte gör någonting själv, förutom att klaga på de som befinner sig på planen. Hoppas att inte Bulten i Bo heller är sådan.)

3. Det gläder mig att även du vill se demokratin och de mänskliga rättigheterna sprida sig över världen. Hur ser ditt recept för det praktiska tillvägagångssättet ut i denna kamp? När skrev du senast en artikel/insändare/webpostning/whatsoever om vikten av demokratins spridning? Bifoga gärna några texter, på samma sätt som jag gjort till dig.

9:35 em  
Blogger Bulten i Bo said...

Kortfattat, sök på ordet "demokrati" i dina alster och finn att inte en enda gång nämns detta ord som en motivering till varför kriget måste startas. Det var detta jag efterlyste och som jag mycket riktigt blev utan.

Sen vet jag inte riktigt om du har förstått att du och USA är i allians med diktaturen och tortyrkokarna i Uzbekistan! De ingår nämligen i "coalition of the willing". Här kan du läsa att diktaturen Uzbekistan skrev under på att de såg diktaturen Irak som ett hot och därför skulle bli lättade om demokratin USA ryckte ut.

En gissning är att tyrannen Husseins folkmord var vitt kända sedan decennier, att de motsvarar en smärre förintelse till sin numerär, att han ett decennium tidigare visat konkret prov på sina ambitioner att expandera sin diktatur

Precis, en bra beskrivning av Irak under 80-talet när man (i allians med Reagans USA) gasade kurder och startade krig mot Iran. 15 år senare blev det tydligen akut för USA att avsätta Saddam! Så kan det gå!

Slutligen, några alster där jag kräver bombningar för att rätta till missförhållanden i diverse länder, något sådant kan jag inte visa upp eftersom jag inte tror på dessa metoder.

Något inlägg om att jag tycker att demokratisering som genomförs av landets egen befolkning är bra, lär dock också bli svårt att hitta. Sådan självklarheter tycker jag inte är någon mening att ta upp kilobyte med!

9:34 fm  
Blogger POS said...

BiB:

1. Du misslyckades med att svara på min fråga om hur du vill se demokrati och mänskliga rättigheter spridas till länder som inte har detta i dag.

För att väcka ditt minne till liv skrev jag närmare bestämt:

"Hur ser ditt recept för det praktiska tillvägagångssättet ut i denna kamp?"

Med detta menar jag: Vad var ditt recept för att demokratisera Irak? Eftersom du uppenbarligen motsatte dig befrielsealliansens invasion. Vad var och är ditt alternativ? Finansiellt stöd till oppositionsgrupper, smuggling av vapen till oppositionella för att kunna göra väpnat uppror, infiltration av Saddam-regimen, FN-ingripanden, eller något annat?

För gärna ett motsvarande resonemang för framtida demokratiseringar också: På vilket sätt vill du demokratisera Iran? Kuba? Algeriet? Nordkorea? Etc.

2. Du är fortfarande larvig som väljer att blunda för det du inte vill se. Om man i politisk text skriver att man vill se diktatur, förtryck och tyranni försvinna i ett land, så tolkar rimligt navlade människor det som att man är anhängare av motsatsen: demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

Att du misslyckas med att begripa detta är nog mer ett bekymmer för dig än för mig. När du en dag i framtiden har lust att montera bort dina skygglappar så är du välkommen att göra ett nytt försök.

3. Ledsen, men jag tror inte på att du tycker att det är bra att demokratisera länder. Tills du visar att du någon gång skrivit eller på annat sätt uttryckt detta, så utgår jag från att du inte alls tycker så. (Jfr din omvända bevisbörda mot mig några inlägg tillbaka.)

9:08 em  
Blogger Bulten i Bo said...

Klart och enkelt, jag tycker det är folket i Uzbekistans uppgift att störta sin diktatur och själva bestäma vilka metoder de anser är värda i priset för demokratin. Det har varken du, jag eller USA med att göra!

Jag har inte utsatt dig för någon omvänd bevisbörda! Hela debatten uppkom för att du påstod att du aldrig tyckt att massförstörelsevapen var någon stor grej för motiveringen av kriget mot Irak. Jag frågade dig då om du hade någon text där du klart skrivit detta före 03-03-19 och det hade du uppenbarligen inte!

Klart slut!

10:52 em  
Blogger POS said...

BiB:

1. Själva poängen med att vara diktator i en totalitär stat är att man ser till att demokratirörelser och annan opposition håller sig på mattan och inte ges en chans att göra det som diktatorn vet att de vill göra - nämligen att störta vederbörande.

Din föreställning om att uzbekerna och alla andra förtryckta folk självmant skall resa sig mot sin tyrann är alltså precis så cynisk som jag var rädd för att den skulle vara - och precis så cynisk som salongsvänstern i sina bekväma demokratier ger uttryck för när de motsätter sig att den fria världen kommer till den ofria världens befolknings assistans.

Tråkigt att du inte kunde överraska mig med någon mer oförutsägbar lösning. Låt mig förresten gissa att du brukar frottera dig med begreppet "solidarisk" också?

2. Jag skrev texter före 2003-03-19 där jag argumenterade för att demokratiimperalism är bra, oaktat eventuella WMD. De tre som jag hittade, har jag publicerat för var och en att betrakta. Övriga texter har jag - som jag också angett - uppenbarligen inte sparat. (I debatter och utfrågningar där jag muntligt givit uttryck för sagda uppfattning finns det av förklarliga skäl ingen dokumentation.)

3. Påminner ånyo om att du bör leverera exempel på texter där du skrivit att du tycker att det är bra att länder demokratiseras. Annars tror jag inte på dig. För det är väl inte bara på sistone som du börjar väsnas om att du också gillar att länder demokratiseras?

11:18 em  
Blogger Bulten i Bo said...

Påminner ånyo om att du bör leverera exempel på texter där du skrivit att du tycker att det är bra att länder demokratiseras. Annars tror jag inte på dig.

Nej, tyvärr! Och vad värre är; jag har inte heller skrivt några texter om att det vore bra om malarian utrotades, svälten upphörde, BNP ökade, ammarby vinner allsvenskan, etc.

Det finns nämligen något som heter självklarheter och sådant tycker inte jag man hehöver skriva. men OK, vill du inte tro mig att jag inte gillar malaria, så får du väl gör det.

Sen vill jag inte ha någon USA-invasion av alla länder där det finns malaraia. Men det är kanske en helt annan diskussion!

So long

8:43 em  
Blogger Tobias Lindberg said...

Japp, ett tydligt exempel på hur en person (POS) blir utargumenterad av en annan (BiB).

10:21 fm  
Blogger POS said...

Tobias Lindberg:

Jag förstår att du när du skrev denna kommentar ännu inte hade hunnit upp till de nyare bloggpostningarna och kommentarväxlingarna mellan mig och BiB.

När du tröskat dig igenom BiB:s ideliga strykrädda undanmanövrar kommer du att upptäcka att han inte nedlåter sig till sådana simpla sysslor som argumentation.

Det är det som är problemet.

Jag är mycket förtjust i att argumentera, men om motparten ägnar sig åt att springa och gömma sig varje gång han blir tilltalad är det inte så lätt att få dialogen att förflyta på ett idealt sätt.

En smula frustrerande, skall medges, men å andra sidan någonting jag är van vid. Det behövs inte många år i politikens värld innan du samlat på dig gott om exempel på hur inkonsekventa människor räds argumentation och i stället börjar skälla som bandhundar. Det är deras enda försvar, och jag måste säga att somliga bloggare på punkt efter punkt beter sig på precis det sätt som man kunde förutsett redan från början...

Men det är samtidigt rätt festligt att betrakta, måste jag tillstå! Ett slags bevis på att vissa saker aldrig ändrar sig. Förutsägbart som solens uppgång.

11:58 fm  
Blogger Google Page Rank 6 said...

Want more clicks to your Adsense Ads on your Blog?

Then you have to check out my blog. I have found a FREE and Legitimate way that will increase your earnings.

Come Check us out. How to Boost Your AdSense Revenue

11:05 em  
Blogger Google Page Rank 6 said...

Want more clicks to your Adsense Ads on your Blog?

Then you have to check out my blog. I have found a FREE and Legitimate way that will increase your earnings.

Come Check us out. How to Boost Your AdSense Revenue

11:35 em  
Blogger Goodman441 said...

Hello, I just came across your adsense account blog. I am really impressed at all the great information. I have a website simular to adsense account, it is called adsense account Please take some time and visit my site and search for what you need.

12:59 em  
Blogger Roberto Iza Valdes said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

1:23 fm  

Skicka en kommentar

<< Home

free hit counter