2004-11-14

Bidragsrevolutionärerna i RKU

Under dagen har Revolutionär kommunistisk ungdom, RKU, förklarat för media att de skattemedel som kanaliserats till dem via Ungdomsstyrelsen inte alls har använts till resor för att beundra diktaturen Nordkorea.

Ett av statsradions program (svenska statsradion, alltså, inte nordkoreanska) har nämligen kommit på att RKU är såväl revolutionära som kommunistiska - och är detta på min och andra skattebetalares bekostnad.

Men RKU-ordföranden, Pär Johansson, vet att berätta att det finns "många mänskliga rättigheter" i Nordkorea.

I statstelevisionen (svenska statstelevisionen, alltså, inte nordkoreanska) har Johansson i kväll meddelat att där exempelvis finns "rätten till arbete, åsiktsfrihet".

Som svar på reporterns invändning mot det sistnämnda förtydligade Johansson med att han "har träffat människor som fritt uttryckt sin åsikt i Nordkorea, ja".

Det förvånar väl inte. Han har säkert träffat representanter för såväl regimens propagandaministerium som för Jong-Ils ungdomsrekryter - och de har inga problem att fritt få uttrycka sin åsikt.

I grunden är det inte ägnat att förvåna att RKU tycker att proletariatets diktatur, våldsromantik och töntiga arméuniformer av 60-talssnitt är bra grejor. RKU är trots allt är ungdomsorganisation till KPML(r) - vars tidning Proletären till exempel har publicerat en artikel som beskriver hur världen "var friare" och hur det "rådde styrkebalans" när Ondskans Imperium planerade att inlemma hela Europa och Asien i sitt diktatoriska hägn.

Kommentarer förefaller överflödiga.

free hit counter